ליב בר"נ

Hebrew Name: 
ליב בר"נ
German Name: 
ליב בר"נ