ליב הארצפעלד

Hebrew Name: 
ליב הארצפעלד (ק' ק' העבר' צענזאר לייטנער)
German Name: 
ליב הארצפעלד