ליזר בר"ל פרענקל

Hebrew Name: 
ליזר בר"ל פרענקל
German Name: 
ליזר בר"ל פרענקל