ליזר בר"ש פרעגר

Hebrew Name: 
ליזר בר"ש פרעגר
German Name: 
ליזר בר"ש פרעגר