ליפמן אויבינבאכר

Hebrew Name: 
ליפמן אויבינבאכר
German Name: 
ליפמן אויבינבאכר