ליפמן בר"ה ריס

Hebrew Name: 
ליפמן בר"ה ריס
German Name: 
ליפמן בר"ה ריס