ליפמן בר"מ לוי

Hebrew Name: 
ליפמן בר"מ לוי (פו''מ)
German Name: 
ליפמן בר"מ לוי