ליפמן פאהן

Hebrew Name: 
ליפמן פאהן (פו"מ)
German Name: 
ליפמן פאהן