ליפמן ר"ק

Hebrew Name: 
ליפמן ר"ק
German Name: 
ליפמן ר"ק