ליפמן שטורם

Hebrew Name: 
ליפמן שטורם
German Name: 
ליפמן שטורם