לעאפאלד, עדלער פאן הערץ

Hebrew Name: 
לעאפאלד, עדלער פאן הערץ (עדלער פאן הערץ)
German Name: 
לעאפאלד, עדלער פאן הערץ