לעווינגער

Hebrew Name: 
לעווינגער
German Name: 
לעווינגער
VIAF Id: 
308280884