לעוו באבעללע

Hebrew Name: 
לעוו באבעללע
German Name: 
לעוו באבעללע