לעמלי בן פ"ומ ר"מ ג"ר

Hebrew Name: 
לעמלי בן פ"ומ ר"מ ג"ר
German Name: 
לעמלי בן פ"ומ ר"מ ג"ר