מרגליות, יהודה ליב בן אשר זליג

VIAF Id: 
27478507