נחמי' גלויגא

Hebrew Name: 
נחמי' גלויגא
German Name: 
נחמי' גלויגא