נחמן בק"ק פלאצק

Hebrew Name: 
נחמן בק"ק פלאצק
German Name: 
נחמן בק"ק פלאצק