נטע מעזריטש בק"ב

Hebrew Name: 
נטע מעזריטש בק"ב
German Name: 
נטע מעזריטש בק"ב