נפתלי בהרב מו' לוי זצ"ל

Hebrew Name: 
נפתלי בהרב מו' לוי זצ"ל
German Name: 
נפתלי בהרב מו' לוי זצ"ל