נפתלי במהורר חיים סגל

Hebrew Name: 
נפתלי במהורר חיים סגל
German Name: 
נפתלי במהורר חיים סגל