נפתלי הירץ בן בנימן זאב

Hebrew Name: 
נפתלי הירץ בן בנימן זאב (דיין ומ"צ)
German Name: 
נפתלי הירץ בן בנימן זאב