נפתלי הירץ לבין קצעלינבוגין

Hebrew Name: 
נפתלי הירץ לבין קצעלינבוגין
German Name: 
נפתלי הירץ לבין קצעלינבוגין