נפתלי הירץ מורא כהן

Hebrew Name: 
נפתלי הירץ מורא כהן