נפתלי הירץ מעדלסהיים

Hebrew Name: 
נפתלי הירץ מעדלסהיים
German Name: 
נפתלי הירץ מעדלסהיים