נפתלי הירש ב"ר משה לבית קצנאלנבוגן

Hebrew Name: 
נפתלי הירש ב"ר משה לבית קצנאלנבוגן (רב)
German Name: 
נפתלי הירש ב"ר משה לבית קצנאלנבוגן