נפתלי לבית לוי

Hebrew Name: 
נפתלי לבית לוי
German Name: 
נפתלי לבית לוי