נתן בהגאו' מו' צבי

Hebrew Name: 
נתן בהגאו' מו' צבי (בע"מ חכם צבי)
German Name: 
נתן בהגאו' מו' צבי