נתן בר"ל מהלברשטט

Hebrew Name: 
נתן בר"ל מהלברשטט (מנהיג)
German Name: 
נתן בר"ל מהלברשטט