נתן האמבערג

Hebrew Name: 
נתן האמבערג
German Name: 
נתן האמבערג