נתנאל אשכנזי ווייל מפראג

Hebrew Name: 
נתנאל אשכנזי ווייל מפראג (רב)
German Name: 
נתנאל אשכנזי ווייל מפראג