נתנאל בר"מ

Hebrew Name: 
נתנאל בר"מ
German Name: 
נתנאל בר"מ