סאטור, ליפמן

Hebrew Name: 
סאטור (פו"מ), ליפמן
German Name: 
סאטור, ליפמן