סאמועל אפפענהיים

Hebrew Name: 
סאמועל אפפענהיים
German Name: 
סאמועל אפפענהיים