סאמועל גאטטליעב

Hebrew Name: 
סאמועל גאטטליעב
German Name: 
סאמועל גאטטליעב