סאמועל דעטמטלד

Hebrew Name: 
סאמועל דעטמטלד
German Name: 
סאמועל דעטמטלד