סאמועל טויבעס

Hebrew Name: 
סאמועל טויבעס
German Name: 
סאמועל טויבעס