סאמועל קערן

Hebrew Name: 
סאמועל קערן
German Name: 
סאמועל קערן