סמטור, דוד

Hebrew Name: 
סמטור, דוד
German Name: 
סמטור, דוד