סמטור, ליפמן

Hebrew Name: 
סמטור, ליפמן
German Name: 
סמטור, ליפמן