עזריאל ווירמש בפפ"ד

Hebrew Name: 
עזריאל ווירמש בפפ"ד
German Name: 
עזריאל ווירמש בפפ"ד