עלקיש, יצחק

Hebrew Name: 
עלקיש, יצחק
German Name: 
עלקיש, יצחק