עמאנועל לעוו באכראך

Hebrew Name: 
עמאנועל לעוו באכראך
German Name: 
עמאנועל לעוו באכראך