פרענקל, אברהם בר"ל

Hebrew Name: 
פרענקל, אברהם בר"ל
German Name: 
פרענקל, אברהם בר"ל