פרענקל, גבריאל

Hebrew Name: 
פרענקל (פרנס פרימוס), גבריאל
German Name: 
פרענקל, גבריאל