צבי הירש בלא"א הרב מהר"ם

Hebrew Name: 
צבי הירש בלא"א הרב מהר"ם
German Name: 
צבי הירש בלא"א הרב מהר"ם