צבי הירש בן משולם זלמן סג"ל הורוויץ

Hebrew Name: 
צבי הירש בן משולם זלמן סג"ל הורוויץ
German Name: 
צבי הירש בן משולם זלמן סג"ל הורוויץ