צבי הירש ליבשיץ

Hebrew Name: 
צבי הירש ליבשיץ
German Name: 
צבי הירש ליבשיץ