צבי הירש ליבשיץ

Hebrew Name: 
צבי הירש ליבשיץ (סופר ונאמן)
German Name: 
צבי הירש ליבשיץ