צבי הירש מייזיל

Hebrew Name: 
צבי הירש מייזיל (חו"בק זאלקוי)
German Name: 
צבי הירש מייזיל