צבי הירש ראזאנים (הרב אב"ד דק"ק לבוב וקרייז)

Hebrew Name: 
צבי הירש ראזאנים (הרב אב"ד דק"ק לבוב וקרייז)